gallery/logo gewoonsamensterk zonder

- Ondersteuning en Ontzorging -

 

Doordat ik werk op een kleinschalige manier kan ik de kosten laag houden.

Mijn visie is dat zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn, want kosten mogen geen belemmering zijn.

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Wanneer u gebruik wilt maken van mijn diensten zal ik vooraf altijd een kostenoverzicht met u bespreken zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Mantelzorg                                                                              

  •  € 28,00 per uur

Uitvaartzorg 

  •  Laatste zorg inclusief materiaal per uur                      € 33,00
  •  Laatste verzorging met familie                                      € 89,00
  •  Laatste verzorging inclusief dagelijkse controle         € 125,00     
  •  Begeleiden rouwbezoek                                                  € 45,00     
  •  Aanvullende diensten  per uur                                       € 28,00

Begeleiding en ondersteuning kinderen

  •  Tijdens verzorging                                                            € 61,00
  •  Tijdens afscheidsdienst                                                   € 61,00
  •  Tijdens koffietafel                                                             € 54,00

Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW-heffing

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/four-leaf-clover-3336774_1280